Zaloguj się do strefy pacjenta.

Blog

Pomimo znacznych postępów w leczeniu zaburzeń nastroju nadal duży odsetek chorych nie uzyskuje poprawy podczas leczenia. Te osoby wymagają od naukowców i lekarzy podjęcia szybkich działań zmierzających do opracowywania skutecznych terapii. Choć nadal jest to pieśń przyszłości wydaje się, że dieta polegająca na znacznym zwiększeniu zawartości tłuszczu może być w tej terapii bardzo pomocna.
Czytaj całość...