Zaloguj się do strefy pacjenta.

Blog - Nowotwory żywienie

Badania pilotażowe ( na zwierzętach, liniach komórkowych) pokazywały, że krótkoterminowy post (STF) chroni zdrowe komórki przed niekorzystnymi skutkami ubocznymi chemioterapii jednocześnie zwiększając podatność komórek nowotworowych na działanie chemioterapeutyku. Oczywiście od badań podstawowych do klinicznych droga bardzo daleka, jednak wyniki pilotaży były na tyle obiecujące, że STF właczono do badań z udziałem pacjentów.
Czytaj całość...