Zaloguj się do strefy pacjenta.

FoodProfil

FoodProfil – diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej IgG zależnej.

Badanie FoodProfil pomaga ustalić nadwrażliwość pokarmową na produkty żywnościowe. Nadwrażliwość, w odróżnieniu od alergii, jest spowodowana obecnością w surowicy specyficznych przeciwciał klasy IgG (IgG 1, IgG2, IgG3, IgG4). Badanie jest skierowane do osób, które pomimo braku wystąpienia objawów alergii pokarmowej, cierpią na niespecyficzne dolegliwości o nieznanej etiologii.

Nadwrażliwość pokarmowa może rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do późnej starości. Jej objawy kliniczne są niespecyficzne, często dwu lub wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu przez różnych chorych może powodować odmienne objawy. Badania naukowe wykazały związek między podwyższonym stężeniem specyficznych przeciwciał IgG a obecnością różnorodnych zaburzeń, takich jak:

 • zaburzenia czynnościowe jelit (np. zespół jelita nadwrażliwego);
 • nieswoiste zapalenia jelit (np. choroba Leśniowskiego-Crohna);
 • choroby stawów (np. reumatoidalne zapalenie stawów);
 • choroby układu oddechowego (np. astma);
 • zaburzenia dermatologiczne (np. atopowe zapalenie skóry);
 • choroby układu nerwowego (np. depresja);
 • inne choroby przewlekłe (np. otyłość, insulinooporność i cukrzyca typu II).

Test FoodProfil pozwala na zbadanie aktywności przeciwciał wszystkich subklas IgG podczas kontaktu z danym pokarmem (antygenem). Przeciwciała IgG są białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy w obecności niepożądanych antygenów przedostających się do naszego organizmu. Reakcja obronna wyzwalana jest poprzez związanie antygenów z przeciwciałami. Umożliwia to wyeliminowanie substancji egzogennych (antygenów), które wraz z  przeciwciałami tworzą kompleksy immunologiczne rozkładane w organizmie.

Nadmierna reakcja odpornościowa powoduje przekroczenie zdolności do rozkładu powstających kompleksów immunologicznych, co skutkuje ich odkładaniem się w różnych narządach oraz wywołanie reakcji miejscowych. Z tego powodu obraz takich zaburzeń jest bardzo niejednorodny. Może ujawnić się w wielu narządach i w różnym nasileniu, co daje mało charakterystyczne i różnorodne objawy.

Jakich informacji dostarcza badanie FoodProfil?

 • FoodProfil 45 – identyfikacja 45 pokarmów z 15 grup żywnościowych.
 • FoodProfil 88 – identyfikacja 88 pokarmów z 16 grup żywnościowych.
 • FoodProfil 280 – identyfikacja 280 pokarmów z 18 grup żywnościowych.

Jakie są korzyści z diagnozy nadwrażliwości na dany czynnik pokarmowy?

 • ustalenie diety eliminującej czynnik patogenny;
 • poprawa jakości życia związana z ustąpienie objawów nadwrażliwości;
 • zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy insulinooporność.