Zaloguj się do strefy pacjenta.

Informacje ogólne

W jelitach funkcjonuje bardzo rozbudowany układ odpornościowy zwany Tkanką limfatyczną przewodu pokarmowego (GALT). Jest on tam bardzo rozbudowany. Dlaczego?

Błona śluzowa jelita i połączony z nią układ limfatyczny ściany jelita stanowi NAJWIĘKSZY wewnętrzy układ aktyny pod względem immunologicznym, sprawujący funkcje ochronne i kontrolne.

Nigdzie indziej, ani na zewnątrz ciała ani w jego wnętrzu nie dochodzi do bardziej intensywnego kontaktu między organizmem a substancjami napływającym ze środowiska zewnętrznego.

Przez jelita przechodzą nie tylko pożądane składniki pokarmowe ale także ogromne ilości toksyn, pasożytów, grzybów, wirusów i bakterii. A  w jelicie GALT jest po to żeby zwalczać obce substancje które znalazły się w jelitach.

Drugim graczem tasującym karty są saprofityczne bakterie jelitowe, które spełniają szereg istotnych funkcji (trawienie, wchłanianie, produkcja witamin , aminokwasów).

Co charakterystyczne GALT ma niezwykłą właściwość – potrafią postępować z ogromną ilością antygenów w sposób wysoce selektywny. Tkanka limfatyczna przewodu pokarmowego jest konfrontowana z ilościami substancji obcych liczonymi w gramach i to bez utraty koniecznej do przeżycia tolerancji wobec antygenów (substancja wywołującej reakcję) pokarmowych i antygenów pochodzących z flory FIZJOLOGICZNEJ flory jelit.