Zaloguj się do strefy pacjenta.

Nasza misja

Zespół Dietetica stawia sobie za cel wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia po to, aby świadczyć pacjentom komplementarną pomoc w dziedzinie żywienia człowieka.

XXI wiek dał nam do dyspozycji badania genetyczne i molekularne, wspomagające diagnostykę i personalizujące zalecenia dietetyczne. Prace nad ludzkim metabolizmem ujawniają osobnicze predyspozycje, wskazujące na potrzebę korygowania udziału niektórych składników pokarmowych w diecie.

Nowe dziedziny nauki, takie jak nutrigenetyka i metabolomika, dają duże możliwości naukowcom, którzy potrafią połączyć wiedzę i doświadczenie z dwóch nurtów badań - biologii molekularnej i żywienia człowieka.

Nasza wiedza w tej dziedzinie pozwala zaoferować pacjentom badania wybranych genów i na tej podstawie uzyskać informacje pozwalające na zaproponowanie takiego modelu żywienia, który będzie optymalny dla danej osoby.